دانلود کتابچه اسامی فوج بزچلو

شناسگر رکورد

509439

شماره بازیابی

۹۸۶ س

شماره مدرک کتابخانه مجلس

IR۱۰-۲۹۲۱۶

زبان اثر

فارسی

عنوان و نام پدیدآور

کتابچه اسامی فوج بزچلو

تاریخ کتابت

قرن ۱۴ق.

یادداشتهای مربوط به مشخصات ظاهری اثر

نوع خط:نستعلیق.؛ اعداد به سیاق.

یادداشت منشاء

3 مهر صاحب منصبان و سربازان و محمدعلی ابن فتح‌الله

یادداشتهای مربوط به نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر

ماخذ فهرست: مجلد یکم، صفحه ۴۶۵-۴۶۶.

/ 0 نظر / 99 بازدید