سفال های حسنلو

سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق

کتاب حاضر مشتمل بر برگردان فارسی منتخبی از مهم‌ترین مقاله‌های جهانی دربارة «سفال‌های تپه باستانی حسنلو» ـ بزرگ‌ترین محوطه باستانی جلگة پرآب «سولدوز» در مجاورت نقده از شهرستان‌های ارومیه در استان آذربایجان غربی است که در آن‌ها جدیدترین پیشرفت‌ها در زمینة شناخت مدنیتی که در دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخی در حسنلو شکوفا بوده معرفی می‌گردد. بدین ترتیب «بدال» و همکارانش در مقالة ارائه شده دریافته‌اند که تفاوت چندانی میان سفال‌های دوران موسوم به عصر مفرغ و سفال خاکستری عصر آهن قدیم وجود ندارد. «دایسون» در دو مقالة حاضر در کتاب اشتباهاتی را که درباره گاه‌نگاری سفالی دوران‌های آهن سه و چهار وجود دارد، اصلاح کرده است. در مقالة «دانتی»، «ونت» و «دایسون» نیز مورد دیگری از اشتباهات ناشی از گزارش‌های اولیة حسنلو، یعنی عدم وجود سفال‌های مربوط به فرهنگ ماورای قفقاز قدیم، اصلاح شده است. در پایان تصاویری از سفال‌های تپة حسنلو ترسیم و جداول گاه‌نگاری تطبیقی سفال غرب ایران به همراه کاتالوگ اشکال ارائه شده است.

/ 0 نظر / 54 بازدید