قاراپاپاق قادین لاری

 

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

 

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

 

  قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده گادار

 

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

نامی چند از زنان قاراپاپاق


1ـ پری خانم:

بانی مسجد بزرگ راهدهنه که یک دانگ و نیم از روستای «دیزج» را برای هزینه دائمی آن مسجد وقف کرده است و هنوز از آن وقف استفاده می‌شود. متاسفانه نسب وی برای ما معلوم نیست.

2ـ امی (ام البنین یا ام کلثوم) خانم:

دختر مرحوم امین الاسلام، همسر سید جلیل بزرگ، نوه شیخ الاسلام و مادر آقا میر صالح، از زنان محترمی است که گاهی در مسائل مربوط به ایل نیز مداخله می‌کرده است. سخنش در میان رؤسای ایل جایگاهی داشته است.

3ـ صنم خانم:

سیاستمداری وی در فصل نجفقلی خان دوم به شرح رفت. پل یک چشمه‌ای در حد فاصل نقده، چیانه و پلی دیگر در میان نقده و کاروانسرا، از کارهای عمرانی وی بود که جایگاه پل دوم امروز نقطه اتصال خیابان ساحلی به بلوار است که امروز به جای آب، از زیر آن فاضلاب شهر در جریان است. کارهای عمرانی این زن در مقایسه با کارهای سیاسی اش و نیز در مقایسه با کار بزرگ پری خانم، ناچیز است.

4ـ خانم:

نامش زهرا سلطان دختر امیر تومان و مادر رشید خان آغا خانی که خصلت آقایان را داشت. در میان رؤسای ایل و علمای بزرگ قراپاپاق به عنوان یک شخصیت شناخته می‌شد. در مذاکرات مهم و جلسات بزرگ تصمیم گیری شرکت می‌کرد. وی از طرفداران سر سخت مشروطه بوده و در حضور پدر و برادر گستاخانه سرود مشروطه را سر می‌داده است.

5ـ تللی خانم:

دختر علی اکبر سلطان که در بخش «فولکولور» اشعاری از سروده‌های او بیان شد، زن شجاع و بدیهه گوی بوده است.

6ـ گوهر تاج:

دختر ارس خان ـ قبلاً شرح داده شد ـ همسر مرحوم سید حسین اردهالی. زنی همیشه مسلح و شجاع و در حیطة نفوذ خود یک حکمران بود.

7ـ قیمت خالا (خاله):

از زنان محترم که خوی و خصلت مردانه داشت هرگز چادر زنانه به سر نکرد، زنی با غیرت و باهمت بود امور زندگی خود و خانواده اش را شخصاً اداره می‌کرد. طبق رسم قراپاپاق زنها در خرید و فروش منقول و غیر منقول هیچ مداخله‌ای نمی‌کردند. در آن ایام در دو بازار نقده و راهدهنه و نیز در «هفته بازار»ها زنان دیده نمی‌شدند ولی قیمت خاله در همه آنها شخصاً حضور پیدا می‌کرد. این روحیه او بنحوی بود که موجب تحسین مردم می‌گشت و یک روحیه مثبت بود.

8ـ....

خانم دیگری که اکنون در خارج از سلدوز زندگی می‌کند. شاید راضی به ذکر نامش نباشد از تصریح به نام وی خودداری می‌شود، خانمی سوارکار و تیر انداز و در جای خود بس محترم.

9ـ لیلان خانم یادگارلو:

از سادات یادگارلو و همسر قلجلی سید. وی از احترام اجتماعی برخوردار بوده و در ردیف شخصیت‌های جامعه سلدوز شمرده می‌شد.

 

منبع: کتاب ایل قاراپاپاق، تهیه و تنظیم: مهدی (مسعود) رضوی

/ 0 نظر / 351 بازدید