ایل قاراپاپاق

تاریخ . آداب . رسوم . فلکلور . منوگرافی

قاراپاپاق ؛ سلدوز
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٧  کلمات کلیدی: قره پاپاق ، سولدوز ، قاراپاپاق ، نقده

 

 

قاراپاپاق ؛ سلدوز

.

 

تاریخ ؛ فلکلور و منوگرافی  

 

دانلود کتاب ایل قارپاپاق

تاریخ . آداب . رسوم . فلکلور . منوگرافی

به کوشش: مهدی (مسعود) رضوی

کتاب ایل قاراپاپاق