ایل قاراپاپاق

تاریخ . آداب . رسوم . فلکلور . منوگرافی

تاریخ سیاسی قاراپاپاق
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٤  کلمات کلیدی: قره پاپاق ، سولدوز ، سلدوز ، قاراپاپاق

تاریخ سیاسی

 

تاریخ سیاسی و باصطلاح تاریخ حکومتی و اجتماعی ایل قره پاپاق در دو محور به موازات هم یعنی روند حکومت و ریاست داخل ایل، و دیگری سرگذشت آن در درون جریان سیاسی، اجتماعی ایران به عنوان گوشه‌ای از تاریخ ایران بررسی می‌شود.


مذهب و جمعیت و تیره‌های هشتگانه قره پاپاق
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۳/٤  کلمات کلیدی: قره پاپاق ، سولدوز ، سلدوز ، قاراپاپاق

مذهب و جمعیت و تیره‌های هشتگانه قره پاپاق

 قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

در تاریخ ایران ایل بزرگ بزچلو را از زمان هجوم افاغنه به ایران و اشغال اصفهان، یک ایل شیعه مذهب می‌شناسند. اما جای تعجب است که در بیشتر منابع مربوط به ایلات و عشایر ایران یعنی در هر جا که نام قاراپاپاق آمده (که البته در منابع خیلی کم اشاره شده است) بدنه مردم قره پاپاق را سنی مذهب و تنها رؤسای‌شان را شیعه مذهب نوشته‌اند و براستی معنای ادعائی (مثال) یک بام و دو هوا در این موضوع مصداق پیدا کرده است.