ایل قاراپاپاق

تاریخ . آداب . رسوم . فلکلور . منوگرافی

روستا های مسکون سلدوز قبل از آمدن قاراپاپاق
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٢/۳  کلمات کلیدی: قره پاپاق ، سولدوز ، قاراپاپاق ، سلدوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

روستا های مسکون سولدوز قبل از آمدن قره پاپاق

از غرب به شرق: علی آباد، آلاگؤز (آلاگؤز علیای امروزی) بچنلو، نقدای (نوجه ده) آق قلعه، ورمه زیار، گلوان، جرت آباد، محمد شاه، خلفه لو، بهراملو، و شاید یکی دو روستای دیگر.


بنیان گذاران جشن نوروز
ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٢٤  کلمات کلیدی: قره پاپاق ، سولدوز ، قاراپاپاق ، سلدوز

سفره هفت سین یا هفت شین؟!

بنیانگذاران جشن نوروز: آیا بنیانگذاران جشن نوروز ایرانیان هستند یا مردمان آسیای مرکزی؟ شاید برخی ها با دیدن این پرسش گمان کنند که من در صدد زیر سؤال بردن ماهیت ایرانی جشن نوروز هستم، اما اگر اندکی تأمل فرمایند خواهند دید که این موضوع نه فقط به عنوان سؤال بل مطابق اسناد تاریخی و آثار موجود امروزی مطرح است و نشان می دهد، که اصل و اساس این جشن ایرانی نیست.


بهادری‌ های دیزمار و قره‌ پاپاق‌ های سولدوز
ساعت ٩:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٢٤  کلمات کلیدی: قره پاپاق ، سولدوز ، قاراپاپاق ، سلدوز

اشتبین مرکز دهستان دیزمار شرقی

بهادری‌های دیزمار و ایل قره‌پاپاق ساکن در آذربایجان غربی در اصل از یک ریشه‌اند و هر دوی آنها در زمان سلطنت فتحعلیشاه قاجار از ولایت عمدتاً مسلمان نشین ایروان به ایران کوچ نموده‌اند.


مستند یایلاق نغمه لری
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٢۱  کلمات کلیدی: قره پاپاق ، سولدوز ، قاراپاپاق ، سلدوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه

در این مستند به معرفی ایل قره پاپاق، آداب، رسوم و فلکلور آنها هنگام کوچ پرداخته می شود. این مستند در پنج قسمت ساخته شده است و از شبکه مستند سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.


بزچلو، بوزچلو، بورچالی در دانشنامه جهان اسلام
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٧  کلمات کلیدی: قره پاپاق ، سلدوز ، قاراپاپاق ، بزچلو بوزچلو بورچالی

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

بوزچلّو، بزچلّو


بوزچلّو (بزچلّو) ، از طوایف ترک زبان و شیعه مذهبِ عراقِ عجم که گروههایی از آنان از قرن یازدهم به نواحی آذربایجان انتقال یافته اند.


از بزچلوهای کمیجان تا بورچالی های گرجستان
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱۱  کلمات کلیدی: بزچلو ، سلدوز ، قره پاپاق ، قاراپاپاق

بزچلو برچلو بورچالی قاراپاپاق

نام بزچلو، برچلو، بورچالی در نقشه جهان

مناطق شمالغربی استان مرکزی و حوالی کمیجان را برچلو یا بزچلو مینامند . واژة برچلو ، بزچلو ، برچلوئی و بزچلوئی پسوند نام خانوادگی بسیاری از مردم و اهالی استان مرکزی یا کسانی است که از این استان کوچ کرده اند . از طرفی در منطقة کمیجان بخش وسیعی از روستاها و مزارع را جزو محال برچلو یا بزچلو می شناسند.


گالری عکس شهدای سولدوز (3)
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۸  کلمات کلیدی: سولدوز ، قره پاپاق ، قاراپاپاق ، نقده

گالری عکس برخی از شهدای سولدوز

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

 شهید ابراهیم حمزه زاده  شهید قنبرعلی ابراهیمی شهید رحیم شکری
قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید نورالدین زینالپور شهید بهمن رمضانی شهید یونس کاظمی

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز قاراپاپاخ

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو
شهید صفر مختاری شهید پرویز پرویزی شهید دولت اطمینان

غائله ارامنه و جیلو (جولو گلدی)
ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۸  کلمات کلیدی: سلدوز ، قره پاپاق ، قاراپاپاق ، جیلو

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز نقده سلدوز جیلو جولو

روسها از سال 1229 تبریز را اشغال کرده بودند یعنی قبل از جنگ جهانی اول و همچنان تا آخر جنگ جهانی به اشغال خود ادامه دادند، ولی آنان ارومیه را در زمان جنگ و سلدوز را با تاخیر، در سال 1334 اشغال کردند زیرا همانطور که گفته شد سلدوز قبلاً در دست عثمانیها بود. روسها پس از آنکه خط آهن خود را از جلفا به تبریز و نیز از جلفا به بندر شرفخانه کشیدند، شبانه بندر حیدر آباد را گرفته و به عثمانیها حمله کردند، در پایان جنگ هنگامی که روسها ارومیه را تخلیه می‌کردند اسلحه و مهمات زیادی به ارامنه و جیلوها می‌دهند، حتی بندرهای غربی و جنوب غربی دریاچه از آنجمله بندر حیدر آباد را شبانه به آنان تحویل داده و می‌روند.


گالری عکس اسناد قاراپاپاق
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٥  کلمات کلیدی: بزچلو ، قره پاپاق ، سلدوز ، نقده

گالری عکس اسناد قره پاپاق

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

 

 

 

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

 

 

 

اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو اسناد قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز بزچلو بورچالی نقده

 

 

 


طوایف هشتگانه قاراپاپاق
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٥  کلمات کلیدی: سولدوز ، قره پاپاق ، قاراپاپاق ، سلدوز

تیره‌های هشتگانه قره پاپاق

قاراپاپاق قره پاپاق سولدوز سلدوز نقده حسنلو راهدهنه

فرهنگ و مدنیت

در این بخش از نگاهی دوباره، به زمانهای دور دست، تا ایل بزچلو ناچاریم. ایل بزچلو مانند هر ایل دیگر ایران کوچنده و غیر ثابت بود معمولاً ایلات ایران هیچوقت بر ماندن در یک ناحیه اطمینان نداشتند. همانطور که گفته شد، نادر شاه ایل افشار را به چند بخش تقسیم و هر کدام از آنها را به سوئی فرستاد تا هر زمان ممکن بود دستور کوچ ایلی از یک ناحیه به ناحیه دیگر صادر شود.


← صفحه بعد